Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA ZAVRŠENA


Usluge (nadzor, izrada i revizija tehničke dokumentacije):

2020. godina

2019. godina* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje sistema vodosnabdijevanja uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra ‘’Cmiljača’’ u opštini Bijelo Polje: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 17.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 13.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Blelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica, po principu “Projektuj i izgradi”: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje saobraćajnice u biznis zoni u Mojkovcu: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 07.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 06.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku rekonstrukcije puta Ski centar ''Kolašin 1450'' – Jezerine – Ski centar ''Kolašin 1600'' - potporne konstrukcije (II faza):

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 30.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije lokalnog puta Rožaje – Štedim u Rožajama (V faza):

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 24.07.2019.

* * * * *

Revizija Glavnog projekta reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u Beranama


* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ - dalekovod 35 kV “Ribarevina – Cmiljača”, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 05.06.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje elektroenergetske infrastrukture za potrebe kompleksa Đalovića pećine, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 05.06.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju lokalnog puta Gusinje – Grebaje, u opštini Gusinje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 31.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje pješačkog mosta – pasarele preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje, u opštini Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 31.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu revizije tehničke dokumentacije za izgradnju šestosjedne žičare, izgradnju oko 4 km ski staza, na lokaciji “Savin kuk” u opštini Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 20.05.2019. 

* * * * *

Postupak nabavke malih vrijednosti za stručni nadzor tokom izvođenja preostalih radova na objektu Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici:


* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine - dalekovod 35 kV "Nedakusi - Bistrica":

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 13.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje transfer stanice u Mojkovcu: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 10.05.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta za odvođenje fekalnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 16. 05. 2019. 

* * * * *

Revizija Idejnog rješenja i Glavnog projekta za turističku stazu kroz Đalovića klisuru od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim firovima”, opština Bijelo Polje:


* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje trafostanice 35/10 kV na lokalitetu Cmiljača, opština Bijelo Polje: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 19. april 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta, izgradnju i opremanje ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i stazom za skijašnicu i izgradnju izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja na katastarskim parcelama obuhvaćenim urbanističko-tehničkim uslovima, za potrebe razvoja ski–centra Žarski u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 12.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje žičare sa pratećim sadržajima Đalovića pećine u Bijelom Polju:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 12.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta za izgradnju sportske sale u Nikšiću:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 05. april 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu idejnog rješenja, glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “Z4” i novih ski staza, na lokalitetu Žarski, opština Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 22. mart 2019. 

* * * * *

Projektni zadatak sa predlogom mjera za sanaciju nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar


* * * * *

Postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku izgradnje žičare “Savin kuk” u opštini Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 20. mart 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekta ZOO vrta sa CITES centrom u Beranama:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 15. mart 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju tehničke dokumentacije izgradnje žičare i ski staza i tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja na lokaciji „Cmiljača” u opštini Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 06. mart 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku druge faze rekonstrukcije zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 18. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 01. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje ski staza na lokalitetu Durmitor, opština Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 01. februar 2019.