Мања слова Већа слова РССПитајте Управу

ПРОЈЕКТИ УПРАВЕ ЈАВНИХ РАДОВА КОД КОЈИХ ЈЕ ТЕНДЕРСКА ПРОЦЕДУРА ЗАВРШЕНА


Извођење радова (изградња, реконструкција...)


Поступак јавне набавке за реконструкцију постројења за пречишћавање питке воде Плијеш у Пљевљима: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за додатне радове на реконструкцији пута Бистрица - Манастир Подврх за потребе Ђаловића пећине у Бијелом Пољу– ИИ фаза: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за адаптацију објекта за потребе Скијалишта Црне Горе у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу недостајуће фекалне канализације у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију спортских терена у Беранама:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 14.10.2019.

* * * * *

Отворени поступак јавне набавке за изградњу комплекса смјештајних објеката за потребе Сектора специјалне полиције на Златици, у Подгорици:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију пута од ски центра Колашин 1450 Језерине до ски центра Колашин 1600, ИИ фаза, од ПР1 до ПР14, у општини Колашин:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу спортско-рекреативног игралишта, ИИ фаза, МЗ Буковица у општини Рожаје:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију локалног пута у Петњици - асфалтирање путног правца у МЗ Годочеље, општина Петњица :

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију Рибарске улице у Плаву:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију пута Плав - Војно село – Гусиње:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за уређење терена платоа Невидио, општина Шавник:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Идејног рјешења, Главног пројекта и изградњу ски стаза уз планирану жичару “З4” на скијалишту “Жарски” у Мојковцу, по принципу “пројектуј и изгради”: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 03.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију локалних путева у општини Колашин (профилисање постојећег пута, постављање тампона, асфалтирање, крпљење ударних рупа, израда банкина): 

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 03.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу пута Врагодо – Вриоци – Жарски катун (потпорне контсрукције ИИ фаза), општина Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 03.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу објекта националне „Куће маслина“ у Бару: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 01.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за санацију клизишта Латинска коса на путу Равна ријека – Јасиковац, Бијело Поље:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 01.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу паркинга на локацији планинског центра “Колашин 1600” на Бјеласици, ИИ фаза, општина Колашин:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 25.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Идејног рјешења, Главног пројекта и изградњу ски стаза уз планирану жичару “К7” на скијалишту “Колашин 1600” у Колашину, по принципу “пројектуј и изгради”:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 20.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу водовода Радетина – ИИ фаза у Рожајама:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 20.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију пута Бистрица – Манастир Подврх за потребе Ђаловића пећине, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 20.09.2019.

* * * * *

Отворени поступак јавне набавке за модернизацију локалних путева у Улцињу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 17.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију дијела Улице 1у Реснику, ИИ фаза, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 17.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу инфраструктуре за водоснабдијевање услужно–сервисних објеката на локацији планинског центра „Цмиљача“, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 12.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију спортских терена у Беранама: 

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 04.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу недостајуће канализационе мреже у Шавнику:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 04.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Идејног рјешења, Главног пројекта и изградњу шестосједне исклопиве жичаре “К7” на скијалишту “Колашин 1600”, у оквиру ПППН “Блеласица и Комови”, општине Колашин и Андријевица, по принципу “Пројектуј и изгради”: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 03.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Главног пројекта и извођење радова на објекту ''Инфоцентар'' у Мојковцу, по принципу “пројектуј и изгради”: 

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и осталу документацију у току поступка јавне набавке можете преузети ОВДЈЕ – 30.08.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за регулацију корита ријеке Злоречице, у општини Андријевица, ПР1-ПР33: 

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и осталу документацију у току поступка јавне набавке можете преузети ОВДЈЕ – 30.08.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за уградњу лифтова у објекту Дома за старе особе у Подгорици: 

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и осталу документацију у току поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 30.08.2019. Поступак јавне набавке за изградњу Прњаворске улице у Плаву - ИИ фаза:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 28.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за уређење платоа Невидио, општина Шавник:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 28.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу објекта фекалне канализације ЛСЛ “Ковачка долина И”, општина Жабљак:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 19.08.2019

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију западне трибине стадиона ФК “Сутјеска” у Никшићу:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 16.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за санацију локалног пута Хан Гаранчића - Опасаница:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 16.08.2019

* * * * *

Додатни радови у току изградње магацина и магацина муниције са опремањем за потребе комплекса објеката САЈ и ПЈП на Златици у Подгорици:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 07.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију градске саобраћајнице у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 08.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за регулацију потока у Петњици:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 09.08.2019.


Поступак јавне набавке за модернизацију локалног пута Пржишта - Жарски катун, ИИ фаза, општина Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 09.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу инфраструктуре за постављање хидрометеоролошких станица (ИИИ фаза) – више општина у Црној Гори:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 06.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу саобраћајнице у Бизнис зони у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 01.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију дијела објекта Клиничког центра Црне Горе у Подгорици:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 22.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију пута од Ски центра ''Колашин 1450'' Језерине до Ски центра ''Колашин 1600''- потпорне конструкције ИИ фаза, општина Колашин:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 16.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу градске пијаце у Гусињу (ИИ фаза):

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 16.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу пратећих садржаја за потребе шеталишта на јаловишту у општини Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 16.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу објекта средње стручне школе у Голубовцима:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 09.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Идејног рјешења, Главног пројекта и изградњу шестосједне исклопиве жичаре, по принципу “пројектуј и изгради”, као и за израду Идејног рјешења ски стаза на локалитетима Хајла и Штедим у Рожајама:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 01.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за адаптацију објекта за потребе Скијалишта Црне Горе у Мојковцу:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 25.06.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију спортских терена у Беранама:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 25.06.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу платоа (трга) у Улици Рацина-чаршија у општини Плав:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 21.06.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију локалног пута Рожаје - Штедим у Рожајама (В фаза):

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 20.06.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу електроенергетске инфраструктуре за потребе напајања комплекса Ђаловића пећине, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 14.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу примарне електроенергетске инфраструктуре за потребе напајања комплекса „Ђаловића пећина“ – опремање ћелије 35кВ у трафостаници 35/10кВ “Недакуси”, у општини Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 14.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу електроенергетске инфраструктуре за потребе напајања комплекса „Цмиљача“ – трафостаница 35/10кв 1x8мва (2x8мва) “Цмиљача”, у општини Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 08.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу примарне електроенергетске инфраструктуре за потребе напајања комплекса Ђаловића пећине - далековод 35 кВ, Недакуси-Бистрица, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 07.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу вртића у општини Рожаје:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 06.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за асфалтерске радове у току изградње пута Рожаје – Штедим, општина Рожаје:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 23.04.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу недостајуће инфраструктуре од Црног језера до хотела “Дурмитор” на Жабљаку:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати  ОВДЈЕ - 18.04.2019.


* * * * *
Поступак јавне набавке за реконструкцију градских саобраћајница у општини Колашин:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 15.04.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Главног пројекта угоститељског објекта и паркиралишта, изградњу и опремање угоститељског објекта са прилазним платоима и стазом за скијашницу и изградњу извода инсталација инфраструктурних прикључења на катастарским парцелама обухваћеним урбанистичко-техничким условима, за потребе развоја ски–центра Жарски у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 12.04.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу потпорне конструкције на путу Ски ресорт ‘’Колашин 1450’’ – Језерине – Ски ресорт ‘’Колашин 1600’’:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 08. април 2019. 

* * * * *

Отворени поступак јавне набавке за изградњу објекта националне „Куће маслина“ са сједиштем у Бару

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 03.04.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу пјешачког моста - пасареле преко магистралног пута Подгорица – Бијело Поље, у општини Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 29. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за постављање туристичке сигнализације на панорамским рутама “Круна Црне Горе” и “Море и висине” и рутама које их повезују, у више општина у Црној Гори:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 27. март 2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију локалних путева у општини Колашин:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 26. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду идејног рјешења, главног пројекта и изградњу шестосједне исклопиве жичаре “З4” и нових ски стаза, на локалитету Жарски, општина Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 22. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу трансфер станице и рециклажног дворишта у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 20. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за изградњу Основне школе и школе за основно музичко образовање “Душан Кораћ” у Бијелом Пољу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 13. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију градских саобраћајница у општини Рожаје:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 06. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за уређење терена дијела универзитетског комплекса факултета умјетности и опремање Факултета ликовних умјетности на Цетињу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 22. фебруар 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за другу, завршну фазу реконструкције затвореног базена “Никша Бућин” у Котору:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 11. фебруар 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за реконструкцију Косовске улице у општини Гусиње:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 13. фебруар 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за модернизацију пута у насељу Коломза у општини Улцињ:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 13. фебруар 2019.Услуге (надзор, израда и ревизија техничке документације):


Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора над изградњом водоизворишта Гојаковићи у Мојковцу: 

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 14.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за услуге стручног надзора у току изградње објекта националне „Куће маслина’’, са сједиштем у Бару:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора над изградњом жичаре и 3 км ски стаза на локацији Цмиљача, у општини Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 08.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току реконструкције пута Бистрица - Манастир Подврх, за потребе Ђаловића пећине: 

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 08.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току реконструкције Рибарске улице у Плаву:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 02.10.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор над реконструкцијом западне трибине стадиона ФК Сутјеска у Никшићу:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 27.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију Главног пројекта изградње шестосједне исклопиве жичаре “К7” на скијалишту Колашин 1600: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 20.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор током регулације корита ријеке Грнчар у Гусињу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 20.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију Главног пројекта изградње шестосједне исклопиве жича “З4” на скијалишту “Жарски” у оквиру ПППН “Бјеласица и Комови”, општина Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 20.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију пројектне документације за изградњу ски жичаре и ски стазе на локалитету ''Хајла'' у Рожајама:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Главног пројекта санације клизишта у ширем захвату Канли куле, Херцег Нови:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току изградње система водоснабдијевања услужно-сервисних објеката на локацији планинског центра ‘’Цмиљача’’ у општини Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 18.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор током изградње недостајуће канализационе мреже у Шавнику:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 17.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију Главног пројекта санације клизишта у ширем захвату Канли куле, Херцег Нови: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 13.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор током изградње водоизворишта Гојаковићи у Мојковцу:

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 05.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току санације локалног пута Хан Гаранчића - Опасаница: 

Одлуку о обустављању поступка и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 06.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Идејног рјешења, Главног пројекта и изградњу шестосједне исклопиве жичаре “К7” на скијалишту “Колашин 1600”, у оквиру ПППН “Блеласица и Комови”, општине Колашин и Андријевица, по принципу “Пројектуј и изгради”: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 03.09.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију пројектне документације за регулацију корита ријеке Попче и канализационе мреже у Петњици:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 16.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току изградње саобраћајнице у бизнис зони у Мојковцу: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 07.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току реконструкције дијела објекта Клиничког центра Црне Горе у Подгорици: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 06.08.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за услуге стручног надзора у току реконструкције пута Ски центар ''Колашин 1450'' – Језерине – Ски центар ''Колашин 1600'' - потпорне конструкције (ИИ фаза):

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 30.07.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току реконструкције локалног пута Рожаје – Штедим у Рожајама (В фаза):

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 24.07.2019.

* * * * *

Ревизија Главног пројекта рециклажног дворишта са сортирницом у Беранама


* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току изградње електроенергетске инфраструктуре за потребе напајања комплекса „Цмиљача“ - далековод 35 кВ “Рибаревина – Цмиљача”, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 05.06.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току изградње електроенергетске инфраструктуре за потребе комплекса Ђаловића пећине, општина Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 05.06.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Идејног рјешења и Главног пројекта за изградњу локалног пута Гусиње – Гребаје, у општини Гусиње:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 31.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор током изградње пјешачког моста – пасареле преко магистралног пута Подгорица – Бијело Поље, у општини Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 31.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду ревизије техничке документације за изградњу шестосједне жичаре, изградњу око 4 км ски стаза, на локацији “Савин кук” у општини Жабљак:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 20.05.2019. 

* * * * *

Поступак набавке малих вриједности за стручни надзор током извођења преосталих радова на објекту Музичког центра и Црногорске кинотеке у Подгорици:


* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току изградње примарне електроенергетске инфраструктуре за потребе напајања комплекса Ђаловића пећине - далековод 35 кВ "Недакуси - Бистрица":

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 13.05.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току изградње трансфер станице у Мојковцу: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 10.05.2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију Главног пројекта за одвођење фекалних и атмосферских вода из Цетињског поља:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 16. 05. 2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за стручни надзор у току изградње недостајуће инфаструктуре од Црног језера до хотела “Дурмитор” на Жабљаку:

Одлуку о обустављању поступка јавне набавке и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ - 10.05.2019.

* * * * *

Ревизија Идејног рјешења и Главног пројекта за туристичку стазу кроз Ђаловића клисуру од манастира Подврх до улаза у пећину над “Вражјим фировима”, општина Бијело Поље:


* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току изградње трафостанице 35/10 кВ на локалитету Цмиљача, општина Бијело Поље: 

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 19. април 2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Главног пројекта угоститељског објекта и паркиралишта, изградњу и опремање угоститељског објекта са прилазним платоима и стазом за скијашницу и изградњу извода инсталација инфраструктурних прикључења на катастарским парцелама обухваћеним урбанистичко-техничким условима, за потребе развоја ски–центра Жарски у Мојковцу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 12.04.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току изградње жичаре са пратећим садржајима Ђаловића пећине у Бијелом Пољу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 12.04.2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду Главног пројекта за изградњу спортске сале у Никшићу:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 05. април 2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за израду идејног рјешења, главног пројекта и изградњу шестосједне исклопиве жичаре “З4” и нових ски стаза, на локалитету Жарски, општина Мојковац:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 22. март 2019. 

* * * * *

Пројектни задатак са предлогом мјера за санацију несанитарног одлагалишта Ћафе у општини Бар


* * * * *

Поступак јавне набавке за услуге стручног надзора у току изградње жичаре “Савин кук” у општини Жабљак:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 20. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију Идејног рјешења и Главног пројекта за изградњу објекта ЗОО врта са ЦИТЕС центром у Беранама:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 15. март 2019. 

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију техничке документације изградње жичаре и ски стаза и техничке документације за систем вјештачког осњежавања на локацији „Цмиљача” у општини Бијело Поље:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 06. март 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току друге фазе реконструкције затвореног базена “Никша Бућин” у Котору:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 18. фебруар 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за ревизију Главног пројекта изградње новог и реконструкције постојећег објекта Црногорске академије наука и умјетности:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 01. фебруар 2019.

* * * * *

Поступак јавне набавке за вршење стручног надзора у току изградње ски стаза на локалитету Дурмитор, општина Жабљак:

Уговор са најповољнијим понуђачем и комплетну документацију током поступка јавне набавке можете погледати ОВДЈЕ – 01. фебруар 2019.