Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA ZAVRŠENA


Izvođenje radova (izgradnja, rekonstrukcija...)


Postupak javne nabavke za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za dodatne radove na rekonstrukciji puta Bistrica - Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine u Bijelom Polju– II faza: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za adaptaciju objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju nedostajuće fekalne kanalizacije u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju sportskih terena u Beranama:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 14.10.2019.

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju kompleksa smještajnih objekata za potrebe Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta od ski centra Kolašin 1450 Jezerine do ski centra Kolašin 1600, II faza, od PR1 do PR14, u opštini Kolašin:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju sportsko-rekreativnog igrališta, II faza, MZ Bukovica u opštini Rožaje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnog puta u Petnjici - asfaltiranje putnog pravca u MZ Godočelje, opština Petnjica :

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju Ribarske ulice u Plavu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Plav - Vojno selo – Gusinje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za uređenje terena platoa Nevidio, opština Šavnik:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “Z4” na skijalištu “Žarski” u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva u opštini Kolašin (profilisanje postojećeg puta, postavljanje tampona, asfaltiranje, krpljenje udarnih rupa, izrada bankina): 

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju puta Vragodo – Vrioci – Žarski katun (potporne kontsrukcije II faza), opština Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju objekta nacionalne „Kuće maslina“ u Baru: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 01.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za sanaciju klizišta Latinska kosa na putu Ravna rijeka – Jasikovac, Bijelo Polje:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 01.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju parkinga na lokaciji planinskog centra “Kolašin 1600” na Bjelasici, II faza, opština Kolašin:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 25.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K7” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 20.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju vodovoda Radetina – II faza u Rožajama:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 20.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Bistrica – Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 20.09.2019.

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva u Ulcinju:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 17.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju dijela Ulice 1u Resniku, II faza, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 17.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju infrastrukture za vodosnabdijevanje uslužno–servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Cmiljača“, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 12.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju sportskih terena u Beranama: 

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 04.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 04.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Blelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica, po principu “Projektuj i izgradi”: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na objektu ''Infocentar'' u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i ostalu dokumentaciju u toku postupka javne nabavke možete preuzeti OVDJE – 30.08.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za regulaciju korita rijeke Zlorečice, u opštini Andrijevica, PR1-PR33: 

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i ostalu dokumentaciju u toku postupka javne nabavke možete preuzeti OVDJE – 30.08.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za ugradnju liftova u objektu Doma za stare osobe u Podgorici: 

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i ostalu dokumentaciju u toku postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 30.08.2019. Postupak javne nabavke za izgradnju Prnjavorske ulice u Plavu - II faza:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 28.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za uređenje platoa Nevidio, opština Šavnik:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 28.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju objekta fekalne kanalizacije LSL “Kovačka dolina I”, opština Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 19.08.2019

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” u Nikšiću:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 16.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za sanaciju lokalnog puta Han Garančića - Opasanica:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 16.08.2019

* * * * *

Dodatni radovi u toku izgradnje magacina i magacina municije sa opremanjem za potrebe kompleksa objekata SAJ i PJP na Zlatici u Podgorici:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 07.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 08.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za regulaciju potoka u Petnjici:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 09.08.2019.


Postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnog puta Pržišta - Žarski katun, II faza, opština Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 09.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju infrastrukture za postavljanje hidrometeoroloških stanica (III faza) – više opština u Crnoj Gori:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 06.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju saobraćajnice u Biznis zoni u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 01.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 22.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta od Ski centra ''Kolašin 1450'' Jezerine do Ski centra ''Kolašin 1600''- potporne konstrukcije II faza, opština Kolašin:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 16.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju gradske pijace u Gusinju (II faza):

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 16.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju pratećih sadržaja za potrebe šetališta na jalovištu u opštini Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 16.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju objekta srednje stručne škole u Golubovcima:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 09.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare, po principu “projektuj i izgradi”, kao i za izradu Idejnog rješenja ski staza na lokalitetima Hajla i Štedim u Rožajama:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 01.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za adaptaciju objekta za potrebe Skijališta Crne Gore u Mojkovcu:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 25.06.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju sportskih terena u Beranama:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 25.06.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju platoa (trga) u Ulici Racina-čaršija u opštini Plav:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 21.06.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju lokalnog puta Rožaje - Štedim u Rožajama (V faza):

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 20.06.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 14.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Đalovića pećina“ – opremanje ćelije 35kV u trafostanici 35/10kV “Nedakusi”, u opštini Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 14.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ – trafostanica 35/10kv 1x8mva (2x8mva) “Cmiljača”, u opštini Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 08.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine - dalekovod 35 kV, Nedakusi-Bistrica, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 07.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju vrtića u opštini Rožaje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 06.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za asfalterske radove u toku izgradnje puta Rožaje – Štedim, opština Rožaje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 23.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju nedostajuće infrastrukture od Crnog jezera do hotela “Durmitor” na Žabljaku:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati  OVDJE - 18.04.2019.


* * * * *
Postupak javne nabavke za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica u opštini Kolašin:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 15.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta, izgradnju i opremanje ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i stazom za skijašnicu i izgradnju izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja na katastarskim parcelama obuhvaćenim urbanističko-tehničkim uslovima, za potrebe razvoja ski–centra Žarski u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 12.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju potporne konstrukcije na putu Ski resort ‘’Kolašin 1450’’ – Jezerine – Ski resort ‘’Kolašin 1600’’:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 08. april 2019. 

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju objekta nacionalne „Kuće maslina“ sa sjedištem u Baru

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.04.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju pješačkog mosta - pasarele preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje, u opštini Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 29. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za postavljanje turističke signalizacije na panoramskim rutama “Kruna Crne Gore” i “More i visine” i rutama koje ih povezuju, u više opština u Crnoj Gori:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 27. mart 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva u opštini Kolašin:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 26. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu idejnog rješenja, glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “Z4” i novih ski staza, na lokalitetu Žarski, opština Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 22. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju transfer stanice i reciklažnog dvorišta u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 20. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izgradnju Osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje “Dušan Korać” u Bijelom Polju:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 13. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica u opštini Rožaje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 06. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za uređenje terena dijela univerzitetskog kompleksa fakulteta umjetnosti i opremanje Fakulteta likovnih umjetnosti na Cetinju:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 22. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za drugu, završnu fazu rekonstrukcije zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 11. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za rekonstrukciju Kosovske ulice u opštini Gusinje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 13. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za modernizaciju puta u naselju Kolomza u opštini Ulcinj:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 13. februar 2019.Usluge (nadzor, izrada i revizija tehničke dokumentacije):


Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu: 

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 14.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku izgradnje objekta nacionalne „Kuće maslina’’, sa sjedištem u Baru:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom žičare i 3 km ski staza na lokaciji Cmiljača, u opštini Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 08.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Bistrica - Manastir Podvrh, za potrebe Đalovića pećine: 

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 08.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku rekonstrukcije Ribarske ulice u Plavu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 02.10.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor nad rekonstrukcijom zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 27.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu Kolašin 1600: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 20.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom regulacije korita rijeke Grnčar u Gusinju:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 20.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje šestosjedne isklopive žiča “Z4” na skijalištu “Žarski” u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opština Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 20.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za izgradnju ski žičare i ski staze na lokalitetu ''Hajla'' u Rožajama:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje sistema vodosnabdijevanja uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra ‘’Cmiljača’’ u opštini Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 18.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 17.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 13.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu:

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 05.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku sanacije lokalnog puta Han Garančića - Opasanica: 

Odluku o obustavljanju postupka i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 06.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Blelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica, po principu “Projektuj i izgradi”: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 03.09.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 16.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje saobraćajnice u biznis zoni u Mojkovcu: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 07.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 06.08.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku rekonstrukcije puta Ski centar ''Kolašin 1450'' – Jezerine – Ski centar ''Kolašin 1600'' - potporne konstrukcije (II faza):

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 30.07.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije lokalnog puta Rožaje – Štedim u Rožajama (V faza):

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 24.07.2019.

* * * * *

Revizija Glavnog projekta reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u Beranama


* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa „Cmiljača“ - dalekovod 35 kV “Ribarevina – Cmiljača”, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 05.06.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje elektroenergetske infrastrukture za potrebe kompleksa Đalovića pećine, opština Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 05.06.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju lokalnog puta Gusinje – Grebaje, u opštini Gusinje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 31.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje pješačkog mosta – pasarele preko magistralnog puta Podgorica – Bijelo Polje, u opštini Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 31.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu revizije tehničke dokumentacije za izgradnju šestosjedne žičare, izgradnju oko 4 km ski staza, na lokaciji “Savin kuk” u opštini Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 20.05.2019. 

* * * * *

Postupak nabavke malih vrijednosti za stručni nadzor tokom izvođenja preostalih radova na objektu Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici:


* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje primarne elektroenergetske infrastrukture za potrebe napajanja kompleksa Đalovića pećine - dalekovod 35 kV "Nedakusi - Bistrica":

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 13.05.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje transfer stanice u Mojkovcu: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 10.05.2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta za odvođenje fekalnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 16. 05. 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje nedostajuće infastrukture od Crnog jezera do hotela “Durmitor” na Žabljaku:

Odluku o obustavljanju postupka javne nabavke i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE - 10.05.2019.

* * * * *

Revizija Idejnog rješenja i Glavnog projekta za turističku stazu kroz Đalovića klisuru od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad “Vražjim firovima”, opština Bijelo Polje:


* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje trafostanice 35/10 kV na lokalitetu Cmiljača, opština Bijelo Polje: 

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 19. april 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta, izgradnju i opremanje ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i stazom za skijašnicu i izgradnju izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja na katastarskim parcelama obuhvaćenim urbanističko-tehničkim uslovima, za potrebe razvoja ski–centra Žarski u Mojkovcu:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 12.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje žičare sa pratećim sadržajima Đalovića pećine u Bijelom Polju:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 12.04.2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta za izgradnju sportske sale u Nikšiću:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 05. april 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za izradu idejnog rješenja, glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “Z4” i novih ski staza, na lokalitetu Žarski, opština Mojkovac:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 22. mart 2019. 

* * * * *

Projektni zadatak sa predlogom mjera za sanaciju nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar


* * * * *

Postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku izgradnje žičare “Savin kuk” u opštini Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 20. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju objekta ZOO vrta sa CITES centrom u Beranama:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 15. mart 2019. 

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju tehničke dokumentacije izgradnje žičare i ski staza i tehničke dokumentacije za sistem vještačkog osnježavanja na lokaciji „Cmiljača” u opštini Bijelo Polje:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 06. mart 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku druge faze rekonstrukcije zatvorenog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 18. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje novog i rekonstrukcije postojećeg objekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 01. februar 2019.

* * * * *

Postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje ski staza na lokalitetu Durmitor, opština Žabljak:

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem i kompletnu dokumentaciju tokom postupka javne nabavke možete pogledati OVDJE – 01. februar 2019.