Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Izvođenje radova (izgradnja, rekonstrukcija...):


Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta vizitoring centra sa uređenjem terena i izgradnju i opremanje vizitoring centra sa uređenjem terena, za potrebe valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju, po principu “projektuj i izgradi”:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 28.02.2020. - Rok za podnošenje ponuda 8.4.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju pasarele u Mojkovcu - II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 18.3.2020. - Rok za podnošenje ponuda 1.4.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Resniku I, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju trga i šetališta u Sutomoru – I faza, opština Bar:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 4.3.2020. - Rok za podnošenje ponuda 27.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju lokalnog puta L1 Gubavač - Bistrica, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 20.3.2020. - Rok za podnošenje ponuda 31.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta garaže sa uređenjem terena za potrebe skijališta u Kolašinu, sa izgradnjom I faze garaže i uređenjem terena: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Berane:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju lokalnog puta Danilovgrad - Spuž, preko Martinića, u opštini Danilovgrad:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju vodovoda u selu Ponari u Golubovcima:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za postavljanje javne rasvjete na stočnoj pijaci u Beranama:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 22.1.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 12. 2. 2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za regulaciju korita rijeke Bistrice za potrebe izgradnje vizitoring centra prema Đalovića pećini, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 23.1.2020. - Rok za podnošenje ponuda 13. 2. 2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Srđevac-Lozna-Sipanje, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 24.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju Naučno-tehnološkog parka u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju lokalnog puta Ckla-granica sa Albanijom, opština Bar:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju i rekonstrukciju objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju Dvorca kralja Nikole u opštini Nikšić: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 20.2.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 4.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici – II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju trafostanice za potrebe Kuće voća u Andrijevici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 13.2.2020. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 21.2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za podizanje Spomen obilježja Lesendra u Baru:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 13.12.2019. – Rok za podnošenje ponuda 20.01.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu - I faza, Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 10.2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima – II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 24.2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju klizišta Latinska kosa na putu Ravna rijeka – Jasikovac, Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju trafostanice 10/0,4 kV, 2X630 kVA sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa smještajnih objekata Sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 13.1.2020. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 22.01.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju infrastrukture za postavljanje hidrometeoroloških stanica - IV faza:.

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju objekata Doma zdravlja „Nova Varoš“ i Doma zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljenje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 07.11.2019. – Rok za podnošenje ponuda 25.11.2019.)

* * * * *


Otvoreni postupak javne nabavke za stabilizaciju kosina na saobraćajnici prema Savinom Kuku u opštini Žabljak:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmijenjena odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K8” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 20.08.2019.)