Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Usluge (nadzor, izrada, revizija tehničke dokumentacije...):


Otvoreni postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije (Idejnog rješenja i Glavnog projekta) rekonstrukcije objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 3.7.2020. – Rok za podnošenje ponuda 11.8.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta puta Cmiljača – Žarski:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Оbjavljena tenderska dokumentacija 3.7.2020. – Rok za podnošenje ponuda 14.8.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE.  (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 3.7.2020. – Rok za podnošenje ponuda 12.8.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog u toku završnih radova na lokalnom putu Rožaje - Štedim, opština Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Оbjavljena tenderska dokumentacija 29.6.2020. – Rok za podnošenje ponuda 7.8.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku sanacije nestabilnih kosina na lokalitetu Žarski, opština Mojkovac:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Оbjavljena tenderska dokumentacija 26.6.2020. – Rok za podnošenje ponuda 5.8.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje baznog objekta na lokalitetu Cmiljača u opštini Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Оbjavljena tenderska dokumentacija 15.6.2020. – Rok za podnošenje ponuda 6.7.2020.)

* * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu geotehničkih podloga za potrebe tehničke dokumentacije za izgradnju zatvora u sjevernoj regiji - opština Mojkovac

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljniije ponude 1.7.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog građevinskog projekta sanacije puta Jasikovac-Cmiljača, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Poseljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 22.6.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu – II faza, Bijelo Polje: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena i pojašnjenje tenderske dokumentacije 30.4.2020. – Rok za podnošenje ponuda 25.5.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku uređenja korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja, II faza: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta i sortirnice u Beranama: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Rješenje o ispravci odluke o izboru najpovoljnije ponude 29.4.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude, 3. put - 23.6.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 19.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za opremanje centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 26.5.2020 - Rok za podnošenje ponuda produžen do 10.6.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije i adaptacije objekata Dom zdravlja Nova Varoš i Dom zdravlja Stara Varoš u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 17.6.2020.)