Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Usluge (nadzor, izrada, revizija tehničke dokumentacije...):


Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje parkinga u više nivoa za potrebe ski centra Kolašin 1600:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 24.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad regulacijom korita rijeke Bistrice za potrebe izgradnje objekta vizitoring centra Đalovića pećine, u opštini Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 19.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje puta Gubavač - Bistrica, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice, u Bijelom Polju:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Danilovgrad – Spuž, preko Martinića:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 6.3.2020. - Rok za podnošenje ponuda 13.4. 2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Ravna rijeka – Cmiljača, dionica Jasikovac – Cmiljača, II faza, opština Bijelo Polje: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 4.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku uređenja dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu – I faza, 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 24.3.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 6.4.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku uređenja korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja, II faza: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom reciklažnog dvorišta i sortirnice u Beranama: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 17.2.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 28.02.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje Naučno-tehnološkog parka u Podgorici: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 24.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom parkinga u više nivoa za potrebe ski centara Kolašin 1450 i Kolašin 1600 u Kolašinu: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 20.2.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad rekonstrukcijom puta Srđevac – Lozna - Sipanje, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 27.12.2019. - Rok za podnošenje ponuda 5. 2. 2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom objekta vizitoring centra za potrebe valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 27.12.2019. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 5. 2. 2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju glavnog projekta II i III faze kanalizacione mreže u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 19.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za opremanje centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Obavještenje o prekidu postupka po tenderskoj dokumentaciji 3.2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje i rekonstrukcije objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 31.12.2019. - Rok za podnošenje ponuda 03.02.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Pljevlja, II faza: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 25.1.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije i adaptacije objekata Dom zdravlja Nova Varoš i Dom zdravlja Stara Varoš u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 25.12.2019. - Rok za podnošenje ponuda 31.01.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje objekta bazne stanice za potrebe razvoja ski-centra Žarski u Mojkovcu:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 28.1.2020. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 6. 2.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta vizitoring centra i izgradnja i opremanje objekta sa uređenjem terena, za potrebe valorizacije Đalovića pećine u Bijelom Polju, po principu “projektuj i izgradi”:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 25.12.2019. – Rok za podnošenje ponuda 14.01.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije objekta Dvorca Kralja Nikole u Nikšiću:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 19.11.2019. – Rok za podnošenje ponuda 27.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude  6.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i Zgrade državnih organa u Mojkovcu za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti.

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 2.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i stare zgrade Vlade u Podgorici za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljenje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 16.3.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta lokalnog puta Gusinje-Vusanje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 13.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku uređenja spomen parka Knjaževac u opštini Andrijevica:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 02.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta Gusinje - Grebaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 02.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Popče i kanalizacione mreže:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 21.1.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, potporne konstrukcije II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 26.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta za izgradnju interne saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10 Kolašin 1450-1600:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 05.08.2019. – Rok za podnošenje ponuda 30.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staza uz planiranu žičaru „Z4” na skijalištu Žarski, u okviru PPPN ''Bjelasica i Komovi'', opština Mojkovac: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 19.11.2019. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 05.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staza na lokalitetu K7, Kolašin 1600, opština Kolašin: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 19.11.2019. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 03.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staze uz žičaru „K8” na skijalištu Kolašin 1600, opština Kolašin:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 19.11.2019 - Rok za podnošenje ponuda produžen do 04.12.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare na lokalitetu Hajla u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 29.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta za potrebe razvoja ski–centra na lokalitetu ˝Cmiljača˝ u Bijelom Polju, izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta i izgradnja izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, po principu “projektuj i izgradi”

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 21.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 18.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 28.05.2019.)