Manja slova Veća slova RSS



Pitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Izvođenje radova (izgradnja, rekonstrukcija...):


Otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva u opštini Kolašin:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 08.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju objekata Doma zdravlja „Nova Varoš“ i Doma zdravlja „Stara Varoš“ u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 25.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju parkinga pored gradskog groblja na Žabljaku:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 28.10.2019.

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta od ski rizorta Kolašin 1450 - Jezerine -ski rizort Kolašin 1600, II faza, od PR1 do PR14, u opštini Kolašin.:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 05.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju parkinga na lokaciji planinskog centra Kolašin 1600 na Bjelasici, II faza, u opštini Kolašin:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 04.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju TS 10/0.4kV 1x 630 kVA “Manastir Podvrh” i instalacija elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10 kV "Bistrica" do TS 10/0,4 kV "Manastir Podvrh" u opštini Bijelo Polje: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 18.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 28.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za uređenje korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja, II faza: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 25.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju gradskih saobraćajnica u opštini Kolašin: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 24.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za radove na mostu preko rijeke Vruje na dionici puta Plav - Vojno selo – Gusinje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 16.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 01.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 24.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 21.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za regulaciju korita rijeke Zlorečice, u opštini Andrijevica, PR1 - PR33:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 12.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 07.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za ugradnju liftova u objektu Doma za stare osobe u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 16.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 29.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju Dvorca kralja Nikole u Nikšiću: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 23.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju lokalnoga puta L1 Gubavač - Bistrica, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u opštini Bijelo Polje: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 25.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 04.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 14.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stabilizaciju kosina na saobraćajnici prema Savinom Kuku u opštini Žabljak:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 28.08.2019. – Rok za podnošenje ponuda 23.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju objekta Palata - Objekat br. 85 za potrebe uspostavljanja „CREATIV HUB-a“ Bar:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 26.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za uređenju spomen parka Knjaževac u opštini Andrijevica:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 23.08.2019. – Rok za podnošenje ponuda 19.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za dogradnju JU “Zahumlje” u opštini Nikšić: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje prmjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 03.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju gradskih saobraćajnica u opštini Kolašin: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 16.08.2019. – Rok za podnošenje ponuda 09.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zatvorenog bazena »Nikša Bućin« u Kotoru:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju i unapređenje sistema vodosnabdijevanja naselja Zaton, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Nova odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju regionalne stočne pijace u Beranama – II faza:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 27.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Usjek-Motički gaj (Ski centar u okviru lokaliteta “Durmitor”), opština Žabljak: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 22.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju i unapređenje sistema vodosnabdijevanja naselja Šavnik:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjene tenderske dokumentacije 16.08.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 26.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K8” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 20.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju Doma starih u Nikšiću - II faza:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 20.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta za potrebe razvoja ski–centra na lokalitetu ˝Cmiljača˝ u Bijelom Polju, izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta i izgradnja izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, po principu “projektuj i izgradi”

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 21.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju infrastrukture za vodosnabdijevanje uslužno–servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Cmiljača“, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 19.04.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za uređenje korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja (II faza):

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 27.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju TS 10/0.4kV 1x1.630 kVA “Biznis zona” i 10 kV infrastrukturnog priključka u opštini Mojkovac:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 06.09.2019.)



Usluge (nadzor, izrada i revizija tehničke dokumentacije):


Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje trga i šetališta u Sutomoru, opština Bar:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 17.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 11.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Bistrica - Manastir Podvrh - elektroenergetska infrastruktura:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 05.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta rekonstrukcije dijela lokalnog puta Bistrica - Mojstir sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice sa pristupnim saobraćajnicama i drugim pratećim objektima.

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 26.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 04.11.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave carina u Podgorici i Zgrade državnih organa u Mojkovcu za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti.

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 26.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 17.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i stare zgrade Vlade u Podgorici za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljenje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 09.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 18.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta prilagođavanja objekata Uprave za saobraćaj i Ministarstva kulture na Cetinju za pristup, kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 09.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda 18.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku rekonstrukcije objekta Dvorca kralja Nikole u Nikšiću: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 26.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 28.10.2019.)

* * * * *

Postupak javne nabavke za Izradu Glavnog projekta za izgradnju interne saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10 Kolašin 1450-1600:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 20.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta lokalnog puta Gusinje-Vusanje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 20.09.2019. – Rok za podnošenje ponude – 29.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku uređenja spomen parka Knjaževac u opštini Andrijevica:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 13.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 07.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor nad izgradnjom kompleksa smještajnih objekata za potrebe Sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 11.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje lokalnog puta Gusinje - Grebaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 16.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 31.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za regulaciju korita rijeke Popče i kanalizacione mreže:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 12.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 21.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad sanacijom lokalnog puta Han Garančića - Opasanica: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 07.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta fekalne kanalizacije za područje Vranjine:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 06.09.2019. – Rok za podnošenje ponuda 01.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku mehanizacije, opreme i vozila za potrebe ski centra na lokalitetima Cmiljača u Bijelom Polju, Žarski u Mojkovcu i Savin kuk na Žabljaku

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 15.10.2019. – Rok za podnošenje ponuda produžen do 30.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, potporne konstrukcije II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 26.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta za izgradnju interne saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10 Kolašin 1450-1600:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 05.08.2019. – Rok za podnošenje ponuda 30.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta na putu Jasikovac - Cmiljača:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 20.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Usjek - Motički gaj, opština Žabljak:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 17.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje Doma starih u Nikšiću –II faza:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 06.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staza uz planiranu žičaru „Z4” na skijalištu Žarski, u okviru PPPN ''Bjelasica i Komovi'', opština Mojkovac: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staza na lokalitetu Kolašin 1600, opština Kolašin: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staze uz žičaru „K8” na skijalištu Kolašin 1600, opština Kolašin:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare na lokalitetu Hajla u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 29.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Plav – Bogićevica, opština Plav: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 09 .07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na objektu ''Infocentar'' u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 09.08.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 28.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Gusare (Petnjica) - Bioča (Bijelo Polje):

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena i pojašnjenje tenderske dokumentacije 04.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 05.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u opštini Petnjica:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje izmjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 26.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 19.09.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 02.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta za potrebe razvoja ski–centra na lokalitetu ˝Cmiljača˝ u Bijelom Polju, izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta i izgradnja izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, po principu “projektuj i izgradi”

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 21.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmijenjena odluka o izboru najpovoljnije ponude 03.10.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za izgradnju objekata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 15.05.2019. Rok za podnošenje ponuda 27.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Blelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica, po principu “Projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnijie ponude 10.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” u Nikšiću:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 06.06.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 17.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 18.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 28.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare “Z4” na skijalištu “Žarski”, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opština Mojkovac:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 29.05.2019.)