Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Izvođenje radova (izgradnja, rekonstrukcija...):Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju Ribarske ulice u Plavu:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 18.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 14.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju regionalne stočne pijace u Beranama – II faza:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 18.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 13.08.2019.)

* * * * *

Javna nabavka za dodatne radove u toku izgradnje magacina i magacina municije sa opremanjem za potrebe kompleksa objekata SAJ i PJP na Zlatici u Podgorici:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Odluka o izboru najpovoljnije ponude 12.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za regulaciju korita rijeke Zlorečice, u opštini Andrijevica, PR1-PR33

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 21.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Bistrica – Manastir Podvrh za potrebe Đalovića pećine, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 08.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Usjek-Motički gaj (Ski centar u okviru lokaliteta “Durmitor”), opština Žabljak: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 22.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za ugradnju liftova u objektu Doma za stare osobe u Podgorici: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 23.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun (potporne konstrukcije II faza): 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 09.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 01.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju objekta nacionalne „Kuće maslina“ u Baru: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 16.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 31.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na objektu ''Infocentar'' u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 04.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 12.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju i unapređenje sistema vodosnabdijevanja naselja Šavnik:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 27.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 07.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K8” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 12.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 09.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju Doma starih u Nikšiću - II faza:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena i pojašnjenje tenderske dokumentacije 10.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 30.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K7” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”:
 
Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjene tenderske dokumentacije 12.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 26.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “Z4” na skijalištu “Žarski” u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 12.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 29.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnih puteva u Ulcinju:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 14.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 24.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za modernizaciju lokalnog puta Pržišta - Žarski katun u dužini od 2 km, II faza, opština Mojkovac:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 12.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 22.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju Prnjavorske ulice u Plavu - II faza:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 17.07.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 02.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta za potrebe razvoja ski–centra na lokalitetu ˝Cmiljača˝ u Bijelom Polju, izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta i izgradnja izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, po principu “projektuj i izgradi”

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 17.07.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 26.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za sanaciju lokalnog puta Han Garančića - Opasanica:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija - 10.06.2019. Rok za podnošenje ponuda: 03.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju sportsko-rekreativnog igrališta, II faza, MZ Bukovica u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija - 10.06.2019. Rok za podnošenje ponuda: 19.07.2019.). 

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pitke vode “Pliješ” u Pljevljima - izmjena ispune u filterskom polju, rekonstrukcija kompletne cijevne galerije svih filterskih polja, opština Pljevlja:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje tenderske dokumentacije - 12.06.2019. Rok za podnošenje ponuda: 22.07.2019.). 

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju gradske saobraćajnice u Mojkovcu:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje i izmjena tenderske dokumentacije 17.06.2019. Rok za podnošenje ponuda: 16.07.2019.). 

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju objekta fekalne kanalizacije LSL “Kovačka dolina I”, opština Žabljak:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije - 08.07.2019. Rok za podnošenje ponuda: 17.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za regulaciju potoka u Petnjici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija - 06.06.2019. Rok za podnošenje ponuda: 18.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Blelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica, po principu “Projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 10.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” u Nikšiću:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje i izmjena tenderske dokumentacije 31.05.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 12.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni popstupak javne nabavke za izgradnju vodovoda Radetina – II faza u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - 02.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Plav - Vojno selo – Gusinje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 05.06.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 14.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju infrastrukture za vodosnabdijevanje uslužno–servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Cmiljača“, opština Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 19.04.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za uređenje korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja (II faza):

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 27.05.2019.)


* * * * *
Otvoreni potupak javne nabavke za izgradnju nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude: 01.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 29.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 20.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju TS 10/0.4kV 1x1.630 kVA “Biznis zona” i 10 kV infrastrukturnog priključka u opštini Mojkovac:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 31.05.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 11.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na saobraćajnici u biznis zoni u Mojkovcu:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnijie ponude 19.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne bavake za regulaciju korita rijeke Grnčar u Gusinju, IV faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 04.06.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 14.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju infrastrukture za postavljanje hidrometeoroloških stanica (III faza) – više opština u Crnoj Gori:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - 07.06.2019.)

* * * * *

Javni poziv za podnošenje ponuda u nacionalnom otvorenom postupku za izbor izvođača radova na rekonstrukciji objekata Doma za stara i hendikepirana lica u Nikšiću, faza I – Program stambenog zbrinjavanja u Crnoj Gori (RHP):

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena - Razjašnjenje 06.03.2019. Rok za podnošenje ponuda 8. mart 2019. ) Usluge (nadzor, izrada i revizija tehničke dokumentacije):


Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom regulacije korita rijeke Grnčar u Gusinju:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 16.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 08.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staza uz planiranu žičaru „Z4” na skijalištu Žarski, u okviru PPPN ''Bjelasica i Komovi'', opština Mojkovac: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 29.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staza na lokalitetu Kolašin 1600, opština Kolašin: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 30.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje ski staze uz žičaru „K8” na skijalištu Kolašin 1600, opština Kolašin:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 29.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare na lokalitetu Hajla u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 10.07.2019. – Rok za podnošenje ponuda 29.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Plav – Bogićevica, opština Plav: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 09 .07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta i izvođenje radova na objektu ''Infocentar'' u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 04.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 12.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog i Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog puta Gusare (Petnjica) - Bioča (Bijelo Polje):

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena i pojašnjenje tenderske dokumentacije 04.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 05.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K8” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 01.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 09.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Pojašnjenje tenderske dokumentacije 17.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 02.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u opštini Petnjica:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje izmjene: Izmjena tenderske dokumentacije 12.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 02.08.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta u širem zahvatu Kanli kule, Herceg Novi:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 25.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 30.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “K7” na skijalištu “Kolašin 1600” u Kolašinu, po principu “projektuj i izgradi”:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 18.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 26.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju ski staza uz planiranu žičaru “Z4” na skijalištu “Žarski” u Mojkovcu, po principu “projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 18.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 29.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje sportske sale Gimnazije i srednje stručne škole u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 13.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 22.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije puta Plav-Vojno selo-Gusinje:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 13.06.2019. Rok za podnošenje ponuda 24.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta ugostiteljskog objekta i parkirališta za potrebe razvoja ski–centra na lokalitetu ˝Cmiljača˝ u Bijelom Polju, izvođenje radova I faze na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta i izgradnja izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, po principu “projektuj i izgradi”

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 08.07.2019. Rok za podnošenje ponuda 23.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 03.07.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 12.07.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za izgradnju objekata za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Danilovgradu:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 15.05.2019. Rok za podnošenje ponuda 27.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Blelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica, po principu “Projektuj i izgradi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnijie ponude 10.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK “Sutjeska” u Nikšiću:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 06.06.2019. Rok za podnošenje ponuda produžen do 17.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 21.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku rekonstrukcije puta od Ski centra ''Kolašin 1450'' – Jezerine – Ski centar ''Kolašin 1600'' - potporne konstrukcije (II faza):

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 21.06.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije za izgradnju ski žičare i ski staze na lokalitetu ''Hajla'' u Rožajama:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 17.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 28.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju Glavnog projekta izgradnje šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600” u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”: 

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 19.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 29.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku rekonstrukcije lokalnog puta Rožaje – Štedim u Rožajama (V faza):

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 31.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor tokom izgradnje nedostajuće kanalizacione mreže u Šavniku:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 19.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 24.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare “K7” na skijalištu “Kolašin 1600”, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opštine Kolašin i Andrijevica:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Posljednja promjena: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 18.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 28.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje šestosjedne isklopive žičare “Z4” na skijalištu “Žarski”, u okviru PPPN “Bjelasica i Komovi”, opština Mojkovac:

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 11.04.2019. Rok za podnošenje ponuda 29.05.2019.)

* * * * *

Otvoreni popstupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom žičare i 3 km ski staza na lokaciji Cmiljača, u opštini Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Odluka o izboru najpovoljnije ponude - 02.04.2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku izgradnje saobraćajnice u biznis zoni u Mojkovcu: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija - 22. 03. 2019. Rok za podnošenje ponuda – 16. april 2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje sistema vodosnabdijevanja uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra ‘’Cmiljača’’ u opštini Bijelo Polje: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Rok za podnošenje prijava produžen do 12. marta 2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za usluge stručnog nadzora u toku izgradnje objekta nacionalne „Kuće maslina’’, sa sjedištem u Baru:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Rok za podnošenje ponuda produžen do 11. marta 2019.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za vršenje stručnog nadzora u toku rekonstrukcije Ribarske ulice u Plavu:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija - Rok za podnošenje ponuda 8. april 2019.)