Мања слова Већа слова РССПитајте Управу

Управа јавних радова

Адреса: Новака Милошева 18, 81000 Подгорица
Тел: (+382) 20 230-223; 20 230-227,
Фаx: (+382)20 230-228,
Е-маил: ујр@ујр.гов.ме

ДИРЕКТОР

Др Решад Нухоџић, дипл. инг. саобр.
Е-маил: ресад.нуходзиц@ујр.гов.ме

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ТЕХНИЧКУ ПРИПРЕМУ 

Помоћница директора
Маја Ђуровић        
Е-маил: маја.дјуровиц@ујр.гов.ме

Одсјек за планирање
Начелник
Обрад Михаиловић 

Одсјек за техничку припрему
Начелница
Бојана Митрић

СЕКТОР ЗА УГОВАРАЊЕ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА

Помоћница директора
Милица Бакић
Е-маил: милица.бакиц@ујр.гов.ме

Одсјек за уговарање

Одсјек за контролу квалитета докумената

СЕКТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ И МОНИТОРИНГ

Помоћник директора
Миомир Перуничић, дипл. инг. грађ.
Е-маил: миомир.перунициц@ујр.гов.ме

Одсјек за високоградњу
Начелница
Ђорђина Ловрић
Е-маил: дјордјина.ловриц@ујр.гов.ме

Одсјек за нискоградњу и комуналну инфраструктуру
Начелник
Жељко Маројевић
Е-маил: зељко.маројевиц@ујр.гов.ме

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одсјек за финансијску оперативу
Начелник
Слободан Вуковић
Е-маил: слободан.вуковиц@ујр.гов.ме

Одсјек за рачуноводствене послове
Начелница
Марина Шарановић
Е-маил: марина.сарановиц@ујр.гов.ме

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Одсјек за правне послове

Одсјек за људске ресурсе

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

Начелница
Светлана Ракочевић
Е-маил: светлана.ракоцевиц@ујр.гов.ме

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ 

Горан Шкатарић
Тел: 067-257-840
Е-маил: горан.скатариц@ујр.гов.ме